Vodovod d.o.o. Slavonski Brod, VODOOPSKRBA I ODVODNJA # Vijesti

OBAVIJESTI

 


 

SANACIJA KVAROVA NA CJEVOVODU

PRIJAVA  KVAROVA NA CJEVOVODU 

 BESPLATAN BROJ ZA PRIJAVU KVAROVA

 

0800 333 444

 

 

Obavještavamo cijenjene potrošače da su zbog kvarova na cjevovodu mogući poremećaji u opskrbi pitkom vodom na slijedećim lokacijama       
 

DATUM MJESTO KVARA PLANIRANO VRIJEME STATUS KVARA
21.04.2015. Slav.Brod, V.Mačeka 49a-Vrazova 07:00-11:00 u radu
21.04.2015. Slav.Brod, Slavonska 90 07:00-11:00 u radu
21.04.2015. Malino, Starčevićeva 14 11:00-15:00 u radu
21.04.2015. Slav.Brod, Zrinska 61 (popravak kanalizacije) 07:00-11:00 u radu
20.04.2015. Oriovac, Frankopanska 49 17:00-20:00 otklonjen 19:30
20.04.2015. Slav.Brod, H. Lucića 118* 07:00-11:00 otklonjen 10:30
20.04.2015. Slav.Brod, I. Velikanovića 6* 11:00-16:00 otklonjen 16:00
20.04.2015. Slav.Brod, M. Ujevića 6 07:00-11:00 otklonjen 10:45
20.04.2015. Slav.Brod, F. Kuhača 38 11:00-15:00 otklonjen 14:30

 

 

 

 

 

INFO KUTAK

VODOVOD D.O.O. SLAVONSKI BROD
NIKOLE ZRINSKOG 25
Centrala:     035/405 730
Fax:              035/445 960
Matični br:   3070301
OIB:              80535169523
Žiro račun:   2484008-1104859060
Radno vrijeme: pon.-pet.  07:00-15:00
Blagajna:           pon.-pet.  07:00-14:00
e-mail:      vodovod@vodovod-sb.hr
                   tajnica@vodovod-sb.hr   
                   uprava@vodovod-sb.hr
 

 

CRPILIŠTE "JELAS"
Tel:              035/250 090
Fax:             035/251 637
Radno vrijeme: 00:00-24:00
e-mail:       zlatko@vodovod-sb.hr

 

LABORATORIJ
Tel:            035/251 636
Fax:           035/251 636
Radno vrijeme: Pon.-Pet. 07:00-15:00
e-mail:       zdravko@vodovod-sb.hr

 

ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE
Tel./Fax.  035/405 767
Radno vrijeme:  07:00-23:00
Dežurni:              23:00-07:00
e-mail:       tomic@vodovod-sb.hr

 
ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKE MREŽE
Tel./Fax.  035/250 497
Radno vrijeme:  07:00-15:00
Dežurni:              15:00-07:00
e-mail:      goran.vuksanovic@vodovod-sb.hr

Slučajna fotografija

p307004012.jpg