Vodovod d.o.o. Slavonski Brod, VODOOPSKRBA I ODVODNJA # Vijesti

OBAVIJESTI

 

 

JAVNI POZIV TD Vodovod d.o.o. Slav. Brod

na reguliranje korisničkog statusa

(poziv preuzmite ovdje)


 

SANACIJA KVAROVA NA CJEVOVODU

 

PRIJAVA  KVAROVA NA CJEVOVODU 

 BESPLATAN BROJ ZA PRIJAVU KVAROVA

 

0800 333 444

 

Obavještavamo cijenjene potrošače da su zbog kvarova na cjevovodu mogući poremećaji u opskrbi pitkom vodom na slijedećim lokacijama       
 

DATUM MJESTO KVARA PLANIRANO VRIJEME STATUS KVARA
23.10.2014. Trenutno nema planiranih radova 07:00-23:00 /
21.10.2014. Slav.Brod, P.Hektorovića 27 07:00-11:00 otklonjen 11:00
21.10.2014. Slav.Brod, A.K.Miošić 7 11:00-15:00 otklonjen 12:00
21.10.2014. Slav.Brod, Hvarska-Bilogorska 07:00-11:00 otklonjen 11:00
21.10.2014. Slav.Brod, Reljkovićeva 25 12:00-15:00 otklonjen 14:45
21.10.2014. Slav.Brod, Zagrebačka-Bilogorska* 12:30-15:00 otklonjen 14:45

 

 

 

 

 -

 

INFO KUTAK

VODOVOD D.O.O. SLAVONSKI BROD
NIKOLE ZRINSKOG 25
Centrala:     035/405 730
Fax:              035/445 960
Porta:           035/405 753
Matični br:   3070301
OIB:              80535169523
Žiro račun:   2484008-1104859060
Radno vrijeme: pon.-pet.  07:00-15:00
Blagajna:           pon.-pet.  07:00-14:00
e-mail:      vodovod@vodovod-sb.hr
                   tajnica@vodovod-sb.hr   
                   uprava@vodovod-sb.hr
 

 

CRPILIŠTE "JELAS"
Tel:              035/250 090
Fax:             035/251 637
Radno vrijeme: 00:00-24:00
e-mail:       zlatko@vodovod-sb.hr

 

LABORATORIJ
Tel:            035/251 636
Fax:           035/251 636
Radno vrijeme: Pon.-Pet. 07:00-15:00
e-mail:       zdravko@vodovod-sb.hr

 

ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE
Tel./Fax.  035/405 767
Radno vrijeme:  07:00-23:00
Dežurni:              23:00-07:00
e-mail:       tomic@vodovod-sb.hr

 
ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKE MREŽE
Tel./Fax.  035/250 497
Radno vrijeme:  07:00-15:00
Dežurni:              15:00-07:00
e-mail:      kos@vodovod-sb.hr

Slučajna fotografija

2.jpg