Vodovod d.o.o. Slavonski Brod, VODOOPSKRBA I ODVODNJA # Vijesti

OBAVIJESTI

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da se Uredbom o izmjenama i dopuni uredbe o visini naknade za korištenje voda Vlade RH (NN br.10/2014) promijenila visina naknade za korištenje voda , i ona sada iznosi 2,85 kuna po kubnom metru potrošene vode (stavka broj 5 na računu). Uredba je stupila na snagu 1. travnja 2014. godine.

 

 

 

JAVNI POZIV TD Vodovod d.o.o. Slav. Brod

na reguliranje korisničkog statusa

(poziv preuzmite ovdje)


 

SANACIJA KVAROVA NA CJEVOVODU

 

PRIJAVA  KVAROVA NA CJEVOVODU 

 BESPLATAN BROJ ZA PRIJAVU KVAROVA

 

0800 333 444

 

Obavještavamo cijenjene potrošače da su zbog kvarova na cjevovodu mogući poremećaji u opskrbi pitkom vodom na slijedećim lokacijama       
 

DATUM    MJESTO KVARA PLANIRANO VRIJEME STATUS KVARA
24.07.2014. Vjenceslava Novaka 27 07:00-11:00 otklonjen 11:00
24.07.2014. Vjenceslava Novaka 10 11:00-15:00 otklonjen 14:30
24.07.2014. Krbavska 15 07:00-11:00 otklonjen 11:00
24.07.2014. Gundinci 07:-15:00 otkolonjen 13:30
23.07.2014. Sl. Brod, Zagorska 42* 19:00-21:00 otklonjen 21:00
23.07.2014. Petra Krešimira IV 53 07:00-11:00 otklonjen 11:00
23.07.2014. Križanje Štampareva-Bogovićeva 11:00-15:00 otklonjen 14:30
23.07.2014. Gundinci kod kanala Dunav-Sava 07:00-18:00 otklonjen 17:40
23.07.2014. Sibinj, Sibinjskih žrtava 6 11:00-15:00 otklonjen 15:00

 

 

 

 

 

INFO KUTAK

VODOVOD D.O.O. SLAVONSKI BROD
NIKOLE ZRINSKOG 25
Centrala:     035/405 730
Fax:              035/445 960
Porta:           035/405 753
Matični br:   3070301
OIB:              80535169523
Žiro račun:   2484008-1104859060
Radno vrijeme: pon.-pet.  07:00-15:00
Blagajna:           pon.-pet.  07:00-14:00
e-mail:      vodovod@vodovod-sb.hr
                   tajnica@vodovod-sb.hr   
                   uprava@vodovod-sb.hr
 

 

CRPILIŠTE "JELAS"
Tel:              035/250 090
Fax:             035/251 637
Radno vrijeme: 00:00-24:00
e-mail:       zlatko@vodovod-sb.hr

 

LABORATORIJ
Tel:            035/251 636
Fax:           035/251 636
Radno vrijeme: Pon.-Pet. 07:00-15:00
e-mail:       zdravko@vodovod-sb.hr

 

ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE
Tel./Fax.  035/405 767
Radno vrijeme:  07:00-23:00
Dežurni:              23:00-07:00
e-mail:       tomic@vodovod-sb.hr

 
ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKE MREŽE
Tel./Fax.  035/250 497
Radno vrijeme:  07:00-15:00
Dežurni:              15:00-07:00
e-mail:      kos@vodovod-sb.hr

Slučajna fotografija

1.jpg