Vodovod d.o.o. Slavonski Brod, VODOOPSKRBA I ODVODNJA # Vijesti

OBAVIJESTI

 

 

JAVNI POZIV TD Vodovod d.o.o. Slav. Brod

na reguliranje korisničkog statusa

(poziv preuzmite ovdje)


 

SANACIJA KVAROVA NA CJEVOVODU

 

PRIJAVA  KVAROVA NA CJEVOVODU 

 BESPLATAN BROJ ZA PRIJAVU KVAROVA

 

0800 333 444

 

Obavještavamo cijenjene potrošače da su zbog kvarova na cjevovodu mogući poremećaji u opskrbi pitkom vodom na slijedećim lokacijama       
 

DATUM MJESTO KVARA PLANIRANO VRIJEME STATUS KVARA
02.09.2014. Sl. Brod, Zagrebačka 150* 07:00-11:00 otklonjen 13:30
02.09.2014. Sl. Brod, Posavska 45* 11:00-15:00 odustajanje zbog kiše
01.09.2014. Sl.Brod, S. Dubravčića 29 07:00-11:00 otklonjen 11:00
01.09.2014. Sl.Brod, T. Ujevića 40 11:00-15:00 otklonjen 15:00
01.09.2014. Lužani, V.Nazora 100  07:00-11:00 otklonjen 14:00
01.09.2014. Sl.Brod, F.Filipovića 48 07:00-11:00 otkolonjen 13:30
01.09.2014. Sl.Brod, J.Runjanina 50 13:00-15:00 otklonjen 14:15
01.09.2014. Sl.Brod, M.Mačeka 16 11:00-15:00 otklonjen 12:00

 

 

 

 -

 

INFO KUTAK

VODOVOD D.O.O. SLAVONSKI BROD
NIKOLE ZRINSKOG 25
Centrala:     035/405 730
Fax:              035/445 960
Porta:           035/405 753
Matični br:   3070301
OIB:              80535169523
Žiro račun:   2484008-1104859060
Radno vrijeme: pon.-pet.  07:00-15:00
Blagajna:           pon.-pet.  07:00-14:00
e-mail:      vodovod@vodovod-sb.hr
                   tajnica@vodovod-sb.hr   
                   uprava@vodovod-sb.hr
 

 

CRPILIŠTE "JELAS"
Tel:              035/250 090
Fax:             035/251 637
Radno vrijeme: 00:00-24:00
e-mail:       zlatko@vodovod-sb.hr

 

LABORATORIJ
Tel:            035/251 636
Fax:           035/251 636
Radno vrijeme: Pon.-Pet. 07:00-15:00
e-mail:       zdravko@vodovod-sb.hr

 

ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE
Tel./Fax.  035/405 767
Radno vrijeme:  07:00-23:00
Dežurni:              23:00-07:00
e-mail:       tomic@vodovod-sb.hr

 
ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKE MREŽE
Tel./Fax.  035/250 497
Radno vrijeme:  07:00-15:00
Dežurni:              15:00-07:00
e-mail:      kos@vodovod-sb.hr

Slučajna fotografija

tvornica vode.jpg