SANACIJA KVAROVA NA CJEVOVODU

 

PRIJAVA KVAROVA NA CJEVOVOD

BESPLATAN BROJ ZA PRIJAVU KVAROVA 0800 333 444 

 

Obavještavamo cijenjene potrošače da su zbog kvarova na cjevovodu mogući poremećaji u opskrbi pitkom vodom na sljedećim lokacijama :  

 

DATUM  MJESTO KVARA VRIJEME STATUS KVARA 
23.03.2019. Lužani , M. Stojanovića 5 10:00-15:00 u radu
23.03.2019. Slav. Brod, Vinogradska 88 07:00-10:00 u radu
22.03.2019. Brod.Stupnik, Vinogradska 10 07:00-15:00 otklonjen
22.03.2019. Slav. Brod, Istarska 1 07:00-11:00 otklonjen
22.03.2019. Slav. Brod, Zagrebačka 52 11:00-15:00 otklonjen
22.03.2019. Slav. Brod, Lička 27 11:00-15:00 otklonjen
22.03.2019. Slav. Brod, Vinogradska 52-54 11:00-15:00 otklonjen
22.03.2019. Slav. Brod, Lička 35 11:00-15:00 otklonjen
22.03.2019. Slav. Brod, naselje "Livada" 11:00-15:00 ispiranje cjevovoda

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -766

                035 405 -730

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail : stribor.valenta@vodovod-sb.hr