PROJEKT BROD 2

Logo vodovod

 

IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLAVONSKI BROD, BRODSKI STUPNIK, GARČIN I DONJI ANDRIJEVCI

BROD 2

 

Slika brod 

eu all

   


Projekt „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci“ obuhvaća izgradnju vodnokomunalne infrastrukture – vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanje na području naselja grada Slavonski Brod, Grabarje, Podcrkavlje, Rastušje, Tomica, Rušćica, Bartolovci, Gromačnik, Sibinj, Slobodnica, Završje, Donja Vrba, Gornja Vrba, Bukovlje, Vranovci, Brodski Stupnik, Stari Slatinik, Gornji Andrijevci, Bicko Selo, Garčin, Sapci, Selna, Trnjani, Zadubravlje, Donji Andrijevci i Staro Topolje. Prostorno se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji.

Projekt Brod 2

Aglomeracije Slavonski Brod, Garčin, Brodski Stupnik i Donji Andrijevci kao osnovne jedinice za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda su u skladu s pravnim okvirom Republike Hrvatske (Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva, revidirani, studeni 2010.). Aglomeracije se uvrštavaju među aglomeracije veće od 2.000 ES, koje trebaju biti usklađene s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ, 98/15 EZ) do 31. prosinca 2023.godine.

Odabrani koncept identifikacije aglomeracije u Republici Hrvatskoj podrazumijeva da se područje jedne aglomeracije poslužuje s jednim sustavom za prikupljanje i jednim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, koji je s obzirom na zatečenu situaciju ocijenjen najprimjerenijim.

Studija izvodljivosti razmatra problematiku sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje u preliminarnim aglomeracijama Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci na način da opskrba pitkom vodom bude usklađena sa zahtjevima Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ), a odvodnja na području aglomeracija usklađena s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ, 98/15 EZ)..

Putem ovog projekta provest će se slijedeće mjere:

 1. 1.Sustav vodoopskrbe:

-             izgradnja 4.227 kućnih priključaka na vodovodnoj mreži (1.705 na novoj vodovodnoj mreži i 2.522 priključaka na postojećoj vodovodnoj mreži),

-             izgradnja 48.863m novih vodoopskrbnih cjevovoda,

-             sanacija 1 kupole vodospremnika

-             izgradnja 18 čvorišta

-             izgradnja 2 crpne stanice

-             nabava opreme za održavanje novog sustava vodoopskrbe

U planirano poboljšanje vodoopskrbe na obuhvatu sustava „Slavonski Brod“ uključuju se sljedeća tehnička rješenja:

 1. 2810/9 – Rekonstrukcija i proširenje vodoopskrbnih cjevovoda Slavonski Brod;
 2. 2810/10 Izgradnja magistralnog cjevovoda od ulice Svetog Lovre do Rušćice;
 3. 2827 - Vodoopskrbna mreža naselja Bartolovci i Gromačnik;
 4. 2829 - Vodoopskrbna mreža naselja Sibinj;
 5. 2810/11 - Sanacija postojećeg vodospremnika Brodsko Brod 1;
 6. 30-408/12 Izgradnja čvorišta;
 7. 1921/2015 Vodoopskrbna mreža Brodsko Vinogorje;
 8. 1921/2015-2 Crpna stanica Brodski Varoš;
 9. 1921/2015-3 Crpna stanica Brodsko Vinogorje.
  1. 2.Sustav odvodnje:

-          izgradnja nove kanalizacijske mreže u ukupnoj dužini od 146.952 m, od toga gravitacijska kanalizacija u duljini od 105.273 m, tlačna kanalizacija u duljini od 40.335 m i 1.344 m rekonstrukcije kolektora

-          izgradnja 27 novih objekata (24 crpne stanice-od kojih su dvije s pripadajućim kišnim preljevom, 2 kišna preljeva i 1 mjerno-regulacijsko okno),

-          opremanje 19 objekata i dijela kanalizacijske mreže na sustavu odvodnje (17 kom crpnih stanica i 2 preljeva),

-          uvođenje svih objekata kanalizacijskog sustava grada Slavonski Brod u sustav daljinskog nadzora i upravljanja uz ugradnju/zamjenu elektro upravljačke i sklopne opreme,

-          izgradnja 10.491 kućnih priključaka na kanalizacijskoj mreži (4.831 priključaka na novoj kanalizacijskoj mreži i 5.660 priključaka na postojećoj mreži),

-          Nabava opreme za održavanje novog sustava odvodnje.

Da bi uspostavili optimalan sustav odvodnje na obuhvatu aglomeracije „Slavonski Brod“ uključuje se sljedeća projektna dokumentacija i pripadna tehnička rješenja:

 1. 2810/1 - Odvodnja otpadnih voda dijela Općine Sibinj za naselja: Gromačnik, Bartolovci i Gornji Andrijevci
 2. 2810/2 - Odvodnja otpadnih voda za naselje Slobodnica te spoj na sustav Slavonski Brod
 3. 2810/3 - Odvodnja područja Budainke i Tuleži
 4. 2810/4 - Odvodnja otpadnih voda na području Brodskog Vinogorja
 5. 2810/5 - Odvodnja urbanih zona na području uz ušće vodotoka Mrsunja u rijeku Savu s pripadajućom crpnom stanicom
 6. 2810/6 - Crpna stanica rasteretnih voda za naselje Mali Pariz
 7. 2810/8 - Crpna stanica CS7 Podvožnjak- sanacija
 8. 2810/12 - Spoj sustava odvodnje Brodski Stupnik na sustav odvodnje Slavonski Brod
 9. 2810/13 - Odvodnja otpadnih voda naselja Staro Topolje te spoj sustava odvodnje Donji Andrijevci i Garčin na kanalizacijski sustav Slavonski Brod
 10. 2810/7 - Rekonstrukcija kolektora u Vinogradskoj ulici
 11. 2557C Projekt "C" - Glavni kolektor u koridoru istočne vezne ceste
 12. 2557D Projekt "D" - Glavni kolektor u koridoru istočne vezne ceste
 13. 2557H Projekt "H" - Rastereti kolektor za naselje Mali Pariz - sjevernog dijela sliva "C"
 14. 2557J Projekt "J" - Odvodnja općine Gornja Vrba, naselja: Klis i Donja Vrba
 15. 2557K Projekt "K" - Glavni kolektor otpadnih voda općine Podcrkavlje koji gravitira sustavu odvodnje grada Slavonski Brod
 16. 2557K1 Projekt "K1" - Glavni kolektori otpadnih voda naselja Podvinje - Janiševac koji gravitira sustavu odvodnje grada Slavonski Brod
 17. 2557L Odvodnja općine Bukovlje
 18. 2859 Odvodnja naselja Rimac
 19. Eko-286_P-09 Odvodnja otpadnih voda općine Brodski Stupnik
 20. 2620 Izgradnja posebnih objekata i dijela kanalizacijske mreže na području naselja Gornja Vrba

 

 

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr