Lokacijske

 

A1.1_LD_2810-1 Odvodnja otpadnih voda za naselja Gromačnik, Bartolovci, Sibinj i Gornji Andrijevci 

A1.2_LD_2810-2 Odvodnja otpadnih voda za naselje Slobodnica sa spojem na sustav odvodnje SB

A1.3_LD 2810-3 Odvodnja Budainka i Tulež Ispravak greške

A1.3_LD 2810-3 Odvodnja Budainka i Tulež

A1.4_LD 2810-4 Odvodnja B.Vinogorje Isp greške

A1.4_LD 2810-4 Odvodnja B.Vinogorje

A1.5_LD 2810-5 Odvodnja urbanih zona na području uz ušće vodotoka Mrsunja s CS Isp greške

A1.5_LD 2810-5 Odvodnja urbanih zona na području uz ušće vodotoka Mrsunja s CS

A1.14_LD 2557K Projekt K - Glavni kolektor otpadnih voda općine Podcrkavlje koji gravitira sustavu odvodnje grada Slavonski Brod Izm i dop 1

A1.14_LD 2557K Projekt K - Glavni kolektor otpadnih voda općine Podcrkavlje koji gravitira sustavu odvodnje grada Slavonski Brod

A1.15_LD 2557K1 Projekt K1 - Glavni kolektori otpadnih voda naselja Podvinje - Janiševac koji gravitira sustavu odvodnje grada Slavonski Brod

A1.16_LD 2557L Odvodnja općine Bukovlje Izm i dop

A1.16_LD 2557L Odvodnja općine Bukovlje

A1.17_LD 2066 Odvodnja naselje Rimac

A1.18_LD Eko-286_P-09 Odvodnja otpadnih voda općine Brodski Stupnik

A1.19_LD 2620 Izgradnja posebnih objekata i dijela kanalizacijske mreže na području naselja Gornja Vrba

A1.20_LD 2810_7 Rekonstrukcija kolektora u Vinogradskoj ulici

A2.1_LD 2810_9 Rekonstrukcija i proširenje vodoopskrbnih cjevovoda Slavonski Brod

A2.2_LD 2810-10 Izgradnja magistralnog cjevovoda u ulici Sv. Lovre do Ruščice

A2.3_LD 2827 Vodoopskrbna mreža naselja Bartolovci i Gromačnik

A2.4_LD 2829 Vodoopskrbna mreža naselja Sibinj

A2.6_LD 30-40812 Izgradnja čvorišta

 

A2.7_ LD 1921_2015 Vodoopskrbna mreža Brodsko Vinogorje

A2.8_LD 1921_2015-2 CS Brodski Varoš

A2.9_LD 1921_2015-3 CS Brodsko Vinogorje

..

A1.1_GD 2810_1 Odvodnja otpadnih voda dijela općine Sibinj za naselja Gromačnik, Bartolovci, Sibinj i Gornji Andrijevci-Pravomoćna

 

A1.2_GD 2810_2 Odvodnja otpadnih voda za naselje Slobodnica sa spojem na sustav odvodnje SB-Pravomoćna

A1.4_GD 2810_4 Odvodnja B.Vinogorje-Pravomoćna

A1.12_GD 2557H Projekt H_Rasteretni kolektor za naselje M.Pariz_ sjevernog dijela sliva C

A1.20_GD 2810_7 Rekonstrukcija kolektora u Vinogradskoj ulici-Pravomoćna

A2.1_GD 2810_9 Rekonstrukcija i proširenje vodoopskrbnih cjevovoda Slavonski Brod-Pravomoćna

A2.3_GD 2827 Vodoopskrbna mreža naselja Bartolovci i Gromačnik-Pravomoćna

A2.4_GD 2829 Vodoopskrbna mreža naselja Sibinj-Pravomoćna

A2.8_GD 1921_2015-2 CS Brodski Varoš-Pravomoćna

A2.9_GD 1921_2015-3 CS Brodsko Vinogorje-Pravomoćna

A1.6_LD 2810-6 Crpna stanica rasteretnih voda za naselje Mali Pariz CS7.1 Rotor-Pravomoćna

A1.8_LD 2810-12 Spoj sustava odvodnje Brodski Stupnik na sustav odvodnje grada Slavonskog Broda-Pravomoćna

A1.9_LD 2810-13 Odvodnja naselja Staro Topolje te spoj sustava odvodnje Donji Andrijevci i Garčin na kanalizacijski sustav Slavonski Brod

A1.10_LD 2557C Projekt C - Izgradnja glavnog kolektora u koridoru istočne vezne ceste (dio sliva B4)

A1.11_LD 2557D Projekt D - Glavni kolektor u koridoru istočne vezne ceste (dio sliva B5)

A1.11_LD 2557-D Projekt D - Glavni kolektor u koridoru istočne vezne ceste (dio sliva B5)_rješenje o produženju važenja

A1.12_LD 2557H Projekt H - Rasteretni kolektor za naselje Mali Pariz - sjevernog dijela sliva C_Izmjena i dopuna

A1.13_LD 2557J Projekt J - Odvodnja općine Gornja Vrba, naselja Klis i Donja Vrba-Pravomoćna

A1.17_LD 2066 Odvodnja naselje Rimac k.o. Brodski Varoš

 

 

 

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr