JAVNA NABAVA

Sprječavanje sukoba interesa pri provođenju postupka javne nabave i sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13) Vodovod d.o.o. Slavonski Brod kao Naručitelj, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) definirani člankom 13. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ili povezane osobe predstavnika Naručitelja definirane člankom 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa:

  • KUBUS d. o. o. Slavonski Brod, Nas. A. Hebrang 2/4, OIB: 41305770995

 

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti 01.01.2017.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Pregled ugovora sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma i njihovog izvršenja

Plan nabave za 2018. godinu

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -766

                035 405 -730

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail : stribor.valenta@vodovod-sb.hr