PROJEKT IPA

IPA PROJEKT „SUSTAV VODOOPSKRBE I ODVODNJE S UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SLAVONSKOG BRODA“

 

Opis projekta:

Prvi veliki infrastrukturni IPA projekt iz sektora voda u RH sufinanciran iz IPA predpristupnog fonda. Provodio se temeljem Operativnog programa Okoliš 2007 – 2013.

Projekt je prihvaćen od strane Europske komisije 6. travnja 2009. Bilateralni sporazum o projektu "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda" između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica potpisan je 23. travnja 2009. u Bruxellesu, te 29. lipnja 2009. u Zagrebu. Provedena je propisana procedura Vlade RH te je Vlada RH na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine donijela Uredbu o objavi Bilateralnog sporazuma o projektu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 7/09). Ugovor o provedbi projekta potpisan je 17. kolovoza 2010. godine između Hrvatskih voda i Vodovoda d.o.o., uz suglasnost Ministarstva regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga gospodarstva (sada Ministarstvo poljoprivrede) i Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva (sada Ministarsvo zaštite okoliša i prirode). Ugovor o sufinanciranju projekta potpisan je 18. listopada 2010. godine između Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (sada Ministarstvo poljoprivrede), Hrvatskih voda, grada Slavonskog Broda i Vodovoda d.o.o. Slavonski Brod.

Planirana ukupna vrijednost projekta bila je 29.652.030 EUR-a 58,65 % IPA sredstva i 41,35 % nacionalna sredstva.

Projekt završio s ukupnom vrijednosti oko 24.000.000 EUR-a.

Tehnički opis projekta

Sastojao od sljedećih glavnih stavaka radova i robe:

A. Vodoopskrba koja je uključivala:

  • Izgradnju 7,2 km novih glavnih cjevovoda,
  • Izgradnju nove vodospreme u Brodskom Brdu u gradu Slavonskom Brodu,
  • Zamjenu postojećih glavnih cjevovoda u dužini od 1,8 km i
  • Rekonstrukciju 50 glavnih čvorova u gradu Slavonskom Brodu.

B. Odvodnja koja je uključivala:

  • Izgradnju 36,1 km novih kolektora, 8 crpnih stanica i 7 kišnih preljeva u gradu Slavonskom Brodu i u općinama Klakar, Gornja Vrba, i Podcrkavlje,
  • Rekonstrukciju 0,7 km postojećih glavnih kolektora u gradu Slavonskom Brodu

C. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s trećim stupnjem pročišćavanja za 80.000 ES

Uređaj se sastoji od sljedećih glavnih dijelova: mehaničko pročišćavanje, biološko pročišćavanje, obrada mulja, te prerada i korištenje bioplina. 

D. Oprema

Nabava sustava za pregled kanalizacije TV kamerom, uključujući vozila i dvije cisterne s kombiniranom vakuumskom/mlaznom pumpom.

E. Usluge

Nadzor izvršenja ugovora o izvođenju radova. Konzultantu se povjerila uloga Inženjera u skladu s FIDIC-ovim Uvjetima ugovora. Konzultant je bio dužan osigurati nadzor radova i osigurati da se ugovoreni radovi provode sukladno tehničkim specifikacijama i uvjetima ugovora

Glavni ciljevi projekta:

  • Unaprijediti vodoopskrbni sustav kako bi se osigurala funkcionalnost čitavog sustava.
  • Unaprijediti sigurnost vodoopskrbe za postojeće potrošače i priključiti otprilike 4.300 novih stanovnika u Slavonskom Brodu kroz jačanje vodoopskrbnog sustava i veći skladišni volumen.
  • Unaprijediti postojeći kanalizacijski sustav čime će se omogućiti isplativije pročišćavanje otpadnih voda i povećati broj stanovnika (9.950) priključenih na sustav odvodnje.
  • Izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 80.000 ES, čime će se pridonijeti provedbi pravne stečevine EU-a, a osobito Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Projekt se provodio kroz 4 ugovora:

1. Ugovor o radovima za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

2. Ugovor o radovima na vodoopskrbnoj i kanalizacijskoj mreži

3. Ugovor o uslugama za nadzor radova

4. Ugovor za nabavku opreme Status projekta

 

1.IMPLEMENTACIJA PROJEKTA 

1.1.Ugovor o uslugama nadzora radova – IPA 3.3.2.2.01.01.C01

Izvođač:

Eptisa Servicios de Ingenieria S.L.

Potpis ugovora:

13.09.2010.

Vrijednost :

1.458.500,00 €

Opći uvjeti ugovora:

Početak ugovora:

PRAG Opći uvjeti ugovora o uslugama

19.10.2010.

Završetak ugovora:

18.12.2014. (predviđeni završetak)

   

Modifikacije ugovora:

Dodatak ugovoru br. 1 (zamjena Voditelja nadzorova tima), potpisan: 23.03.2012.

 

Dodatak ugovoru br. 2 (relokacija proračunskih linija), potpisan: 07.11.2012.

Produljenje ugovora:

18.10.2015.

 

1.2.Ugovor o izgradnji vodoopskrbne i odvodne mreže – IPA 3.3.2.2.01.02.C02

Izvođač:

Osijek-Koteks d.d. / Alpine Bau Gmbh / Vodotehnika d.d. / Vodovod-Osijek d.o.o.

Potpis ugovora:

24.09.2010.

Vrijednost :

10.489.569,00 €

Opći uvjeti ugovora:

Početak ugovora:

FIDIC Crvena knjiga

29.10.2010.

Završetak ugovora:

27.12.2013. (predviđeni završetak)

Modifikacije ugovora:

Stvarni početak radova:

Završetak radova:

Potvrda o urednom

ispunjenju Ugovora:

Dodatak ugovoru br. 1 (uvođenje 2 podizvođača u ugovor), potpisan: 07.09.2011.

10.02.2011.

27.12.2012. ( Zapisnikom o preuzimanju preuzeti radovi)

19.03.2014.

Plaćeno po ugovoru:

10.469.740,35 €

 

1.3.Ugovor o nabavi opreme LOT1 – IPA 3.3.2.2.01.04.C03

Izvođač:

Gradatin d.o.o.

Potpis ugovora:

01.08.2011.

Vrijednost :

346.594,00 €

Opći uvjeti ugovora:

Početak ugovora:

PRAG Opći uvjeti ugovora o nabavi opreme

19.08.2011.

Završetak ugovora:

18.06.2013.

Modifikacije ugovora:

Nije primjenjivo

Plaćeno po ugovoru:

341.395,09 € (98,5 % ugovorne vrijednosti)

Budući da je Izvođač zakasnio sa slanjem zahtjeva za privremeno preuzimanje vozila, kažnjen je u iznosu od 5.198,91 €, u skladu s ugovornim uvjetima te iz tog razloga plaćenost ugovora nije 100 %.

Ugovor je uspješno završen 18.06.2013. kada je Izvođaču izdana Potvrda o konačnom preuzimanju.

 

1.4.Ugovor o nabavi opreme LOT2 – IPA 3.3.2.2.01.04.C04

Izvođač:

Agra d.o.o.

Potpis ugovora:

25.08.2011.

Vrijednost :

126.000,00 €

Opći uvjeti ugovora:

Početak ugovora:

PRAG Opći uvjeti ugovora o nabavi opreme

20.11.2011.

Završetak ugovora:

25.04.2013.

Modifikacije ugovora:

Nije primjenjivo

Plaćeno po ugovoru:

126.000,00 € (100 % ugovorne vrijednosti)

Ugovor je uspješno završen 25.04.2013. kada je Izvođaču izdana Potvrda o konačnom preuzimanju.

 

1.5.Ugovor o izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – IPA 3.3.2.2.01.03.C05

Izvođač:

Tehnika d.d./Ginzler Stahl-u Angenbau GmbH/SFC Umwelttechnik GmbH/Elmap d.o.o.

Potpis ugovora:

28.10.2011.

Vrijednost :

11.605.000,00 €

Opći uvjeti ugovora:

Početak ugovora:

FIDIC Žuta knjiga

25.11.2011.

Završetak ugovora:

15.08.2015. (predviđeni završetak)

Modifikacije ugovora:

Završetak radova:

Potvrda o urednom

ispunjenju ugovora:

Dodatak ugovoru br.1 (uvođenje 1 podizvođača u ugovor), potpisan: 02.05.2012.

Dodatak ugovoru br.2 (uvođenje 2 podizvođača u ugovor, promjena prihvaćene ugovorne cijene, produžetak roka za dovršetak ugovora), potpisan: 29.05.2013.

19.08.2014.

19.08.2015.

Plaćeno po ugovoru:

10.704.942,29 €

 

 

 

Obuhvat projekta

Obuhvat projekta

 

 

Galerija slika Projekt IPA

Kliknite na sliku kako bi je vidjeli uvećanu!

CS BJELIS 1.jpgCS BJELIS 2.jpgCVORISTE 1.JPGCVORISTE_2.JPGCVORISTE_3.JPGCVORISTE_4.JPGslike_s_gradilista_1.jpgslike_s_gradilista_2.jpgslike_s_gradilista_3.JPGslike_s_gradilista_4.JPGslike_s_gradilista_5.JPGslike_s_gradilista_6.JPGslike_s_gradilista_7.JPGslike_s_gradilista_8.JPGslike_s_gradilista_9.JPGslike_s_gradilista_10.JPGslike_s_gradilista_11.JPGslike_s_gradilista_12.jpgUPOV.JPGUPOV_2.JPGUPOV_3.JPGUPOV_4.jpgUPOV_5.jpgUPOV_2014_1.jpgUPOV_2014_1_2.jpgUPOV_izgradnja.JPGUPOV_izgradnja_2.JPGUPOV_izgradnja_3.JPGUPOV_izgradnja_4.JPGUPOV_izgradnja_5.JPGUPOV_izgradnja_6.jpgUPOV_izgradnja_7.JPGUPOV_izgradnja_8.JPGUPOV_izgradnja_9.jpgUPOV_izgradnja_10.JPGUPOV_izgradnja_11.JPGUPOV_izgradnja_12.JPGUPOV_izgradnja_13.JPGUPOV_laboratorij.JPGUPOV_laboratorij_2.JPGVODOSPREMA.JPGVODOSPREMA_2.jpgVODOSPREMA_3.jpgVODOSPREMA_4.jpgVODOSPREMA_5.jpgVODOSPREMA_6.jpgVOZILA.JPGVOZILA_2.JPGVOZILA_3.JPGVOZILA_4.jpgVOZILO_S_KAMEROM_2.jpgVOZILO_S_KAMEROM_3.jpgVOZILO_S_KAMEROM_4.jpg

 

  Fondovi               EU               OPZO

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr