PROJEKT REKONSTRUKCIJE EN.2.1.16.

PROJEKT: Aglomeracija Slavonski Brod – Rekonstrukcije EN.2.1.16-0105

OPĆI CILJ PROJEKTA: Cilj projekata iz ovog prijedloga izgradnje/rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje je: povećanje opskrbljenosti pitkom vodom, smanjenje vodnih gubitaka i smanjenje infiltracije podzemne vode u sustav odvodnje i iz otpadne vode iz sustava odvodnje u okoliš u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ koji je u skladu s Direktivom 98/83/EZ o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju i Direktivom 91/271/EZ o pročišćavanju otpadnih voda u zadanim rokovima.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

- Izgradnja crpne stanice Brodsko Brdo 2 s vodospremnikom

- Izgradnja crpne stanice Janiševac 2

- Izgradnja vodoopskrbne mreže treće zone vodoopskrbe pod utjecajem CS Brodsko Brdo 2-

- Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulici A. Štampara i E. Kumičića – Sv. Ante

- Rekonstrukcija postojećeg kanalizacijskog sustava grada Slavonskog Broda: ulice Sv. Antuna, Vladimira Vidrića, Anastasa popovića i Julija Klovića-

- Rekonstrukcija postojećeg kanalizacijskog sustava grada Slavonskog Broda: ulice Željeznička, Osječka, Majke Terezije, Folnegovićeva i Mostarska

- Rekonstrukcija postojećeg kanalizacijskog sustava grada Slavonskog Broda: ulice J. Dobrile, T. Bakača, F. Livadića.

 

EN216

PREGLED AKTIVNOSTI:

  • 15.01.2016. potpisan Ugovor o partnerstvu na projektu "Aglomeracija Slavonski Brod-Rekonstrukcije" između:

     - Grada Slavonskog Broda i Vodovoda d.o.o. Slavonski Brod

  • 04.03.2016. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava "Aglomeracija Slavonski Brod-Rekonstrukcije" između:

     - Posredničkog tijela razine 1, Monistarstvo poljprivrede

     - Posredničkog tijela razine 2, Hrvatske vode i

     - Vodovoda d.o.o. Slavonski Brod

  • 10.03.2016. potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta „Aglomeracija Slavonski Brod-Rekonstrukcije“ između:

     - Ministarstva poljoprivrede, Posredničkog tijela razine 1 i Hrvatskih voda, Posredničkog tijela razine 2

     i

     - korisnika projekta/partnera projekta: Vodovoda d.o.o. Slavonski Brod i Grada Slavonskog Broda

Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini do 29.090.040,00 kn će se sufinancirati dijelom iz sredstava EU u visini do najviše 19.806.970,00 kn i iz Sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini do 9.283.070,00 kn. Konačna iznos utvrdit će se nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka izgradnje Projekta.

 

Razdoblje prihvatljivosti izdataka projekta je do 31.12.2016.

  • 06.06.2016. potpisan Ugovor o izvođenju radova između:

     - Vodovod d.o.o Slavonski Brod i

     - Osijek Koteks d.d. Osijek

    Vrijednost Ugovora 13.850.520,37 kn (bez PDV-a)

    Rok za izvršenje ugovora 31.12.2016.

  • 08.06.2016. potpisan Ugovor o uslugama nadzora između:

     - Vodovod d.o.o. Slavonski Brod i

     - Zajednice ponuditelja: Alfa-inženjering d.o.o. Slavonski Brod i IDT-inženjering d.o.o. Osijek

    Vrijednost Ugovora 570.000,00 kn (bez PDV-a)

    Rok izvršenja ugovora 31.03.2017.


 

                         Fondovi          EU          OPZO

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr