CIJENA VODE

 

 

 

Ukupna cijena vode koju VODOVOD d.o.o. isporučuje svojim potrošačima obračunava se po potrošenoj vodi u m³ registriranoj na mjernom mjestu (vodomjeru) - varijabilni dio ovisno o potrošnji uz fiksni dio sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010).

 

 

Na temelju Odluke o cijeni vodnih usluga tarifa vodnih usluga određena je kako slijedi:

 

 

CIJENA VODE I ODVODNJE ZA PODRUČJE OPSKRBE SA CRPILIŠTA JELAS I KRAJAČIĆI:

 

RB STRUKTURA cijena u kn/m3
  za domaćinstva po m3  
     
1 naknada za korištenje voda 2,85
2 naknada za zaštitu voda 1,35
3 utrošak vode - varijabilni dio 4,52
4 odvodnja otpadnih voda - varijabilni dio 1,05
5 Ukupno varijabilni dio( 3+4 ) 5,57
6 PDV 13% ( na stavku 5 ) 0,72
7 Ukupno varijabilni dio ( 5+6 ) 6,29
8 ukupno po 1 m3 isporučene vode ( 1+2+7 ) 10,49
    cijena u kn/mj/korisniku
9 fiksni dio voda 5,02
10 fiksni dio odvodnja 1,07
11 Ukupno fiksni dio ( 9+10 ) 6,09
12 PDV 13% ( na stavku 11 ) 0,79
  Ukupno fiksni dio ( 11+12 ) 6,88
     
  ostali korisnici po m3 cijena u kn/m3
     
1 naknada za korištenje voda 2,85
2 naknada za zaštitu voda 1,35
3 utrošak vode - varijabilni dio 7,20
4 odvodnja otpadnih voda - varijabilni dio 1,65
5 Ukupno varijabilni dio( 3+4 ) 8,85
6 PDV 13% ( na stavku 5 ) 1,15
7 Ukupno varijabilni dio ( 5+6 ) 10,00
8 Ukupno po 1 m3 isporučene vode ( 1+2+7 ) 14,20
    cijena u kn/mj/korisniku
9 fiksni dio voda 10,17
10 fiksni dio odvodnja 1,07
11 Ukupno fiksni dio ( 9+10 ) 11,24
12 PDV 13% ( na stavku 11 ) 1,46
  Ukupno fiksni dio ( 11+12 ) 12,70

 

 

 

CIJENA VODE ZA PODRUČJE OPSKRBE SA CRPILIŠTA STARI PERKOVCI:

 

RB STRUKTURA VAŽEĆA CIJENA
  za domaćinstva po m3 cijena u kn/m3
     
1 naknada za korištenje voda 2,85
2 naknada za zaštitu voda 1,35
3 utrošak vode - varijabilni dio 3,61
4 odvodnja otpadnih voda - varijabilni dio 0,00
5 Ukupno varijabilni dio( 3+4 ) 3,61
6 PDV 13% ( na stavku 5 ) 0,47
7 Ukupno varijabilni dio ( 5+6 ) 4,08
8 ukupno po 1 m3 isporučene vode ( 1+2+7 ) 8,28
    cijena u kn/mj/korisniku
9 fiksni dio voda 5,02
10 fiksni dio odvodnja 0,00
11 Ukupno fiksni dio ( 9+10 ) 5,02
12 PDV 13% ( na stavku 11 ) 0,65
  Ukupno fiksni dio ( 11+12 ) 5,67
     
  ostali korisnici po m3 cijena u kn/m3
     
1 naknada za korištenje voda 2,85
2 naknada za zaštitu voda 1,35
3 utrošak vode - varijabilni dio 5,78
4 odvodnja otpadnih voda - varijabilni dio 0,00
5 Ukupno varijabilni dio( 3+4 ) 5,78
6 PDV 13% ( na stavku 5 ) 0,75
7 Ukupno varijabilni dio ( 5+6 ) 6,53
8 ukupno po 1 m3 isporučene vode ( 1+2+7 ) 10,73
    cijena u kn/mj/korisniku
9 fiksni dio voda 10,17
10 fiksni dio odvodnja 0,00
11 Ukupno fiksni dio ( 9+10 ) 10,17
12 PDV 13% ( na stavku 11 ) 1,32
  Ukupno fiksni dio ( 11+12 ) 11,49

 

 

NAPOMENA: Ovaj cjenik primjenjuje se od 01.04.2014. godine.

 

Uredbom o izmjenama i dopuni uredbe o visini naknade za korištenje voda Vlade RH (NN br.10/2014) mijenja se visina naknade za korištenje voda , i ona sada iznosi 2,85 kuna po kubnom metru potrošene vode. Uredba stupa na snagu 1. travnja 2014. godine.

 

Hrvatski sabor na sjednici 29. studenog 2013. godine donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV koji je objavljen u NN br. 160/2013, a koji se primjenjuje od 01.01.2014. godine. U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV, porez na dodanu vrijednost obračunava se po stopi od 13% umjesto dosadašnjih 10%.