PRISTUP INFORMACIJAMA

PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređuje se pravo na pristup informacijama  i ponovnu uporabu informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji ili ponovnu uporabu informacija podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu:

VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 25, 35000 Slavonski Brod

Za usmeni zahtjev ili putem telefona sastaviti će se službena bilješka.

Zahtjev podnesen putem elektroničke pošte smatrati će se pisanim zahtjevom.

Zahtjev se može predati osobno ili putem elektroničke pošte na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Podnošenje zahtjeva moguće je svakim radnim danom društva od 7,30 do 14,00 h.

Vodovod d.o.o., Slavonski Brod može uskratiti pravo na pristup informacijama temeljem čl. 15 Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Službenik za informiranje:

Ivana Trlek, zamjenik Tihomir Priseker

Telefon: 035/405-768

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Odluka o imenovanju službenika za informacije (preuzmi dokument)

Upitnik za samoprocjenu (preuzmi dokument)

Zahtjev za pristup informacijama (preuzmi dokument)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (preuzmi dokument)

Zahtjev za dopunu/ispravak informacije (preuzmi dokument)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (preuzmi dokument: pdf format, .csv format )

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (preuzmi dokument)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (preuzmi dokument)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (preuzmi dokument: pdf format, csv format)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (preuzmi dokument)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (preuzmi dokument)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (preuzmi dokument)

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr