O NAMA

UPRAVA DRUŠTVA:

STJEPAN AŠČIĆ, dipl. ing. el. - direktor

 

NADZORNI ODBOR:

DAMIR VINČAZOVIĆ - predsjednik

DOMAGOJ VUKŠIĆ - zamjenik predsjednika

DEA DRAŠKOVIĆ - član

MATEJ PUDIĆ - član

TOMISLAV ODOBAŠIĆ - član

SKUPŠTINA DRUŠTVA - Vlasnička struktura u %

  %
 Grad Slavonski Brod   81,50
 Općina Oriovac  5,10
 Općina Bebrina  3,86
 Općina Sibinj  1,94
 Općina Podcrkavlje  1,80
 Općina Brodski Stupnik  1,72
 Općina Gornja Vrba  1,28
 Općina Klakar  1,02
 Općina Donji Andrijevci  0,78
 Općina Bukovlje  0,68
 Općina Vrpolje  0,27
 Općina Garčin  0,01
 Općia Oprisavci  0,01
 Općina Sikirevci  0,01
 Općina Slavonski Šamac  0,01
 Općina Gundinci  0,01
 Općina Velika Kopanica  0,01
 Općina Nova Kapela  0,01

 

Djelokrug rada Vodovod-a d.o.o. kako navodi članak 5. Društvenog ugovora:

Djelatnost javne vodoopskrbe:

 • zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje
 • isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge, kao preuzimanje vode od drugih javnih isporučitelja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu vodoopskrbu,
 • upravljanje vodnim građevinama javne vodoopskrbe,
 • redovito održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu vodoopskrbu,
 • izgradnja priključka na sustav javne vodoopskrbe,
 • tekuće i investicijsko održavanje priključaka nekretnina na vodne građevine,
 • umjeravanje, servisiranje i izmjena vodomjera,
 • planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti građevina za javnu vodoopskrbu osim gradnje tih građevina

Djelatnost javne odvodnje:

 • skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode ili iznimno u podzemne vode,
 • obrada mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu odvodnju,
 • upravljanje vodnim građevinama javne odvodnje,
 • redovito održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu odvodnju uključujući i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda,
 • izgradnja priključka na sustav javne odvodnje,
 • usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama te drugih objekata,
 • planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti i građevina za javnu odvodnju osim gradnje tih građevina

Djelatnost uzorkovanja i ispitivanje sastava otpadnih voda

Prijevoz za vlastite potrebe

 

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr