PROJEKTI IZ PODMJERE 7.2.1.

    

Izgradnja vodoopskrbne distribucijske mreže u naselju Staro Topolje

 

Projekt se financira iz fonda EPFRR mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; Podmjera 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“. Operacija 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Natječaj M7.2.1-1. natječaj.

Predmet projekta je izgradnja distribucijske vodovodne mreže NO 110 dužine 4.148 m i NO 63 dužine 4.013 m uz izgradnju 13 hidranata i 161 kućni priključak na vodovodnu mrežu.

Projekt je 10.srpnja 2017. Odlukom o prihvatljivosti prihvaćen za financiranje u cijelosti iz Fonda u iznosu od 2.837.913,10 kn. te je intenzitet potpore za navedeni projekt 100%.

Projekt je 31.listopada 2018. dobio Odluku o dodjeli sredstava nakon provedene ex post kontrole.

Sukladno provedenom Javnom nadmetanju potpisan je ugovor o izgradnji s tvrtkom Spektar Agrar d.o.o. na iznos od 1.502.495,80 kn (bez PDV-a).

Izvedeno je: distribucijske vodovodne mreže NO 110 u dužini 4.148 m i NO 63 dužine 3.971 m, 13 hidranata i 11 kućnih priključaka na vodovodnu mrežu koji se trenutno rade do punog broja prema projektu, ugovoru i troškovniku (161).

Situirano za izvođenje radova: 1.417.199,93 kn na dan 05.10.2020. godine.

04.08.2020. za projekt je izdana Uporabna dozvola koju je izdao Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije.

 

Izgradnja vodovodne mreže visoke zone naselja Bukovlje i Vranovci i izgradnja precrpne stanice "Bukovlje2"

 

Projekt se financira iz fonda EPFRR mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; Podmjera 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“. Operacija 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Natječaj M7.2.1-1. natječaj.

Predmet projekta je izgradnja distribucijske vodovodne mreže NO 160 mm dužine 882 m, NO 110 dužine 5.782 m uz izgradnju 43 hidranata, 140 kućnih priključaka na vodovodnu mrežu i 50 priprema za buduće kućne priključke i izgradnja Crpne stanice "Bukovlje 1" kapaciteta Q=11 l/s.

Projekt je 10.srpnja 2017. Odlukom o prihvatljivosti prihvaćen za financiranje u cijelosti iz Fonda u iznosu od 4.590.748,19 kn, te je intenzitet potpore 100%.

Projekt je 12. studenog 2018. dobio Odluku o dodjeli sredstava nakon provedene ex post kontrole.

Sukladno provedenom Javnom nadmetanju potpisan je ugovor o izgradnji s tvrtkom Brodska posavina d.d. iz Slavonskog Broda na iznos od 4.385.449,23 kn (bez PDV-a).

Izvedeno je: distribucijske vodovodne mreže NO 160 mm u dužini 882 m, NO 110 dužine 5.782 m, 43 hidranata, 159 kućnih priključaka na vodovodnu mrežu, 3 pripreme za buduće kućne priključke na vodovodnu mrežu i Crpna stanica "Bukovlje 1" kapaciteta Q=11 l/s koja je puštena u pogon i radi.

Situirano: 4.219.682,74 kn na dan 05.10.2020. godine.

13.03.2020. za projekt Izgradnja vodovodne mreže visoke zone naselja Bukovlje i Vranovci i projekt Izgradnja precrpne stanice „Bukovlje 2“ izdane su Uporabne dozvole koje je izdao Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije.

 

Izgradnja vodovodne mreže naselja Stari Perkovci

 

Projekt se financira iz fonda EPFRR mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; Podmjera 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“. Operacija 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Natječaj M7.2.1-2. natječaj.

Predmet projekta je izgradnja distribucijske vodovodne mreže NO 110 dužine 2.134 m uz izgradnju 8 hidranata i 65 kućnih priključaka.

Projekt je 17.04.2019. od strane APPRRR temeljem Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu pozitivno ocjenjen. Intenzitet potpore je 100% a procijenjeni iznos sukladno Planu nabave iznosi 1.887.391,48 kn (bez PDV-a).

Zahtjev za 2. dio potpore je podnesen u APPRRR te se ubrzo očekuje dobivanje Odluke o dodjeli sredstava.

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr