PROJEKTI IZ PODMJERE 7.2.1. PRVI POZIV

    Izgradnja vodoopskrbne distribucijske mreže u Starom Topolju

Projekt se financira iz Mjere M07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" Podmjera 7.2.1. Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda.

Predmet projekta je izgradnja distribucijske vodovodne mreže NO 160 mm dužine 84 m, NO 110 dužine 4.170 m i NO 63 dužine 4.013 m uz izgradnju 13 hidranata i 161 kućni priključak na vodovodnu mrežu.

Projekt je 10.srpnja 2017. Odlukom o prihvatljivosti prihvaćen za financiranje u cijelosti iz Fonda u iznosu od 2.837.913,10 kn.

Na provedenom Javnom nadmetanju potpisan je ugovor o izgradnji s tvrtkom Spektar Agrar iz Garčina na iznos od 1.502.495,80 kn (bez PDV-a).

Projekt je 31.listopada dobio Odluku o dodjeli sredstava nakon provedene ex post kontrole.

Projekt je u realizaciji.

 

    Izgradnja vodovodne mreže visoke zone naselja Bukovlje i Vranovci i izgradnja precrpne stanice "Bukovlje2"

Projekt se financira iz Mjere M07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" Podmjera 7.2.1. Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda.

Predmet projekta je izgradnja distribucijske vodovodne mreže NO 160 mm dužine 882 m, NO 110 dužine 5.782 m uz izgradnju 41 hidranata i 140 kućnih priključak na vodovodnu mrežu i Crpne stanice "Bukovlje 1" kapaciteta Q=11 l/s.

Projekt je 10.srpnja 2017. Odlukom o prihvatljivosti prihvaćen za financiranje u cijelosti iz Fonda u iznosu od 4.590.748,19 kn.

Projekt je trenutno u postupku ex post kontrole

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr